close

  
Filter options:

Freebase Commons Metaweb System Types /type

Object is not asserted on this topic.

Freebase Commons Common /common

Description
  • (9522) 1981 DS — астероїд головного поясу, відкритий 28 лютого 1981 року. Тіссеранів параметр щодо Юпітера — 3.087. uk
  • 9522 Schlichting è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1981, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 3,5645007 UA e da un'eccentricità di 0,0634096, inclinata di 9,87173° rispetto all'eclittica. it
  • 小行星9522是一颗围绕太阳公转的小行星。1981年2月28日,舒尔特·巴斯在赛丁泉山发现了此行星。 这颗小行星的绝对星等为213.1626295955039等。 zh-CN
  • (9522) 1981 DS là một tiểu hành tinh nằm ở rìa ngoài của vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Schelte J. Bus ở Đài thiên văn Siding Spring gần Coonabarabran, New South Wales, Úc, ngày 28 tháng 2, 1981. vi
  • A (9522) 1981 DS egy kisbolygó a Naprendszerben. Schelte J. Bus fedezte fel 1981. február 28-án. hu
  • 小行星9522是一顆圍繞太陽公轉的小行星。1981年2月28日,舒爾特·巴斯在賽丁泉山發現了此行星。 這顆小行星的絕對星等為213.1626295955039等。 zh-TW

Freebase Commons Astronomy /astronomy

Comments

Hide