close

  
Filter options:

Freebase Commons Metaweb System Types /type

Object is not asserted on this topic.

Freebase Commons Common /common

  • Asistent manažéra je zamestnanec organizácie s manažérskou autoritou. Príklady tohto postoja možno nájsť v maloobchode a ďalších podnikoch poskytujúcich služby, kde je potrebné mať viac ako jedného riaditeľa na každodenné riadenie prevádzky. Asistenti manažéra majú vyššie postavenie ako školitelia alebo vedúci tímu, ale je typické, že zastupujú generálneho riaditeľa. Asistent manažéra, ako názov napovedá, je pozícia, z ktorej asistent napomáha manažérovi v chode špeciálneho oddelenia, v kancelárii alebo obchode. Osobitné povinnosti sa líšia, ale vo väčších organizáciách asistenti manažéra môžu viesť tím zamestnancov. V menších organizáciách majú asistenti manažéra väčšiu zodpovednosť so zameraním na ich čas riadiť prácu podriadených. Môžu byť tiež zodpovední za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. sk

Comments

Hide