close

  
Filter options:

Freebase Commons Metaweb System Types /type

Object is not asserted on this topic.

Freebase Commons Common /common

Description
  • Gadla Henry Mphakanyiswa var Xhosa-talende, av Thembu-folket i Sør-Afrika. Han var høvding av Mveso, en liten landsby ved Mbashe River. Han var far til den tidligere presidenten i Sør-Afrika Nelson Mandela. Som høvding var Mphakanyiswa leder for landsbyens råd, representerte landsbyen i forhold til Thembufolkets konge og de engelske kolonimyndighetene. Han foretok giftemål, begravelser og omskjæringsritualer for unge menn. Han var dommer i tvistemål som oppsto i landsbyen, og han ble sett på som et viktig bindeledd mellom landsbyens befolkning og forfedrene. Han hadde ingen utdanning i vestlig forstand, og kunne hverken lese eller skrive. Han hadde som høvding imidlertid en omfattende opplæring bak seg, med utstrakte kunnskaper rundt Tembufolkets historie, genealogi og skikker. Han ble avsatt som høvding av britiske kolonimyndigheter etter en konfrontasjon med en britisk magistrat som overprøvde en av hans beslutninger som høvding. Han hadde fire koner og tretten barn, derav fire gutter og ni jenter. Han døde av tuberkulose på 1920-tallet. no
  • Nkosi Mphakanyiswa Gadla Mandela foi um chefe zulu da África do Sul, pai do líder Nelson Mandela e neto do rei Ngubengcuka. pt

Freebase Commons People /people

Comments

Hide