close

 
Filter options:

Freebase Commons Metaweb System Types /type

Object is not asserted on this topic.
Key

Freebase Commons Common /common

Also known as
Description
 • Νοσηλευτής / ρια είναι ο επαγγελματίας υγείας που μαζί με άλλους επαγγελματίες υγείας ασχολείται με την φροντίδα, την ασφάλεια και την αποκατάσταση της υγείας ατόμων που πάσχουν από κάποια οξεία ή χρόνια πάθηση. Ασχολείται επίσης με την πρόληψη των ασθενειών και την αντιμετώπιση επειγουσών ιατρικών και νοσηλευτικών καταστάσεων, καθώς και την διεξαγωγή έρευνας για την προαγωγή της νοσηλευτικής επιστήμης. Ο Νοσηλευτής / ρια μπορεί να έχει και ειδική εκπαίδευση σε μια από τις εξής ειδικότητες: Παθολογική Νοσηλευτική. Χειρουργική Νοσηλευτική. Παιδιατρική Νοσηλευτική. Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας. Νεφρολογική Νοσηλευτική. Eντατική Νοσηλευτική. Καρδιολογική Νοσηλευτική. el
 • พยาบาล เป็นวิชาชีพที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วย พยาบาลพบได้ทั่วไปทำงานตามโรงพยาบาล คลินิก หรือสถานพยาบาลอื่น ๆ พยาบาลเป็นวิชาชีพที่ก่อนจะปฏิบัติงานจะต้องผ่านการสอบขึ้นทะเบียนความรู้จากสภาการพยาบาลก่อนจึงจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์ โดยพยาบาลสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยได้ตามหลักการพยาบาลที่ได้เรียนมา เป็นเวลา 4 ปีสำหรับพยาบาลวิชาชีพ และสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลมีมากมายในประเทศไทยทั้งที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและเอกชน พยาบาลในปัจจุบันมักจะสวมชุดพยาบาลที่เป็นสีขาว หรือมีสีขาว และสวมหมวกที่มีลักษณะเฉพาะตัว อย่างไรก็ตาม พยาบาลในบางประเทศ หรือในบางวัฒนธรรมอาจใช้ชุดพยาบาลสีอื่น ๆ th
 • במערכת הבריאות אח או אחות הוא אדם העוסק בתחום הסיעוד, כחלק מהצוות הרפואי. מקצוע זה הוא פרא-רפואי. בישראל מרבית העוסקים בתחום זה הן נשים, שמקצוען קרוי אחות. iw
 • Õde on iseseisev tervishoiuspetsialist, kes tegeleb haige inimese tervise taastamisega, haiguste ennetamisega, haigete ja tervete inimeste, perede ning rahvastiku õpetamise ja nõustamisega. Õde teeb koostööd teiste tervishoiuprofessionaalidega inimese tervise nimel. Õdede põhitegevusvaldkonnaks on õendus, mis toetub õendusteadusele, aga ka meditsiin. et
 • Hemşire, TDK'ya göre; Mesleki eğitim almış, hekim, laborant, hasta bakıcı gibi sağlık personelleriyle iş birliği yaparak hastanın tedavisini sağlayan sağlık çalışanına verilen isimdir. 2 Mart 1954 tarihli 8647 sayılı Resmi Gazete'ye göre; hemşireliğin tanımı şöyledir: Türkiye’de üniversitelerin hemşirelik ile ilgili lisans eğitimi veren fakülte ve yüksek okullarından mezun olan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edilenler ile öğrenimlerini yurt dışında hemşirelik ile ilgili, Devlet tarafından tanınan bir okulda tamamlayarak denklikleri onaylanan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edilenlere Hemşire unvanı verilir. Bu kanunun yürürlüğe girmesinden evvel usulüne göre hemşirelik sınıfına alınmış olanlar sanatlarını yapmaya ve hemşire unvanını kullanmaya devam ederler. Türkiye'de hemşirelik eğitimi sağlık meslek liseleri ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde yapılmakta iken 2014 yılı itibari ile sağlık meslek liseleri kapatılmış, Hemşirelik lisans eğitimi düzeyine yükseltilmiştir. Hemşirelik eğitimi,lisans düzeyinde 4 yılda verilmektedir. 4 yılın sonunda dileyen öğrenciler meslek yüksek okullarında eğitimlerine devam ederek hemşirelik alanlarında yükselebilmektedirler. tr
 • L'infermiere è il professionista sanitario che, in possesso della laurea in infermieristica è responsabile dell'assistenza infermieristica generale. it
 • 护理人员是指经过护理培训机构的训练,通过考试,并且领有执照的人士。在医疗院所执行照护的工作人员,他们并不局限于医院工作,其工作范围很大包括诊所、卫生所、学校、工厂、甚至居家、社区等等。不论女性或是男性皆可担任护理人员工作,不过以女性居多。他们负责照顾生病、受伤的病人的安全与复康、及卫生教育的工作。历史上最有名的护理人员,包括南丁格尔。 zh-CN
 • Zdravotní sestra je zodpovědná—společně s dalším zdravotnickým personálem—za léčebnou a rekonvalescenční péči při akutních a chronických onemocněních a úrazech lidí, za preventivní péči o zdravé a za výkony v život ohrožujících situacích, a to v široké škále zdravotnických zařízení. Sestry se mohou též účastnit lékařského a ošetřovatelského výzkumu a poskytovat celou řadu neklinických služeb souvisejících se zdravotnickou péčí. Mohou také poskytovat péči při porodech a umírání. cs
 • 'الممرض هوالشخص المسؤول عن الرعاية التمريضة في مختلف مراحل تواجد المرضى، والحائزعلى شهادة التمريض بعد دراس لا تقل عن اربع سنوات في كلية التمريض واصبح مؤهلا ومجازا لممارسة مهنة التمريض بالاضافة إلى قدرته على العمل كعضو في فريق طبي. ar
 • 간호사는 의사의 진료를 돕거나 개인, 가족, 지역사회를 대상으로 과학적인 방법인 '간호과정'을 전인적으로 이해하고 적용하여 간호하는 직종을 말한다. ko

Freebase Commons People /people

Comments

Hide