close

 
Filter options:

Freebase Commons Metaweb System Types /type

Object is not asserted on this topic.
Key

Freebase Commons Common /common

Also known as
Description
 • Меди́чна сестра́ — особа з середньою медичною освітою, котра працює під керівництвом лікаря або фельдшера. Вона не займається повним обстеженням хворого, адекватною діагностикою, призначенням лікування. Медсестра, на відміну від фельдшера, особа не самостійна і виконує вже зроблені призначення, за винятком невідкладних станів та відсутності інших медиків вищих за рангом. uk
 • En sjuksköterska, historisk benämning sjuksyster, eller sjukskötare är en person som arbetar med praktiskt-kliniskt inriktad hälso- och sjukvård. Huvudämnet i utbildningen är omvårdnad, vid somliga universitet och högskolor vårdvetenskap, vilket under de senaste decennierna etablerat sig som ett eget akademiskt ämne i många länder. Sjuksköterskor tjänstgör bland annat på sjukhus, inom primärvård och äldreomsorg, men även i skolor, företagshälsovård och läkemedelsindustrin. På sjukhus arbetar sjuksköterskan ofta i team med andra professioner - läkare, undersköterskor samt exempelvis sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist, biomedicinsk analytiker och kurator. Läkaren har det medicinska ansvaret vad gäller diagnos och behandlingsval samt det övergripande patientansvaret. Sjuksköterskan har omvårdnadsansvar, vilket bland annat innebär att den patienten ska bli så väl omhändertagen som möjligt under sjukdoms- och vårdtiden. Sjuksköterskan ansvarar även för den medicinska omvårdnaden, vilken innefattar läkemedelshantering och läkemedelsadministration till patienten. sv
 • Medicinska sestra radi na području zdravstva. Opis posla uključuje skrb, praćenje, nadzor i savjetovanje pacijenata i bolesnika te dokumentacija i njega. Opis posla može obuhvaćati i prevenciju, rehabilitaciju, zdravstveni odgoj i promicanje zdravlja. Može biti primjerice u bolnici, staračkim domu ili ambulanti. Postoje razlike u zadacima sestara na različitim zadatcima ovisno o mjestu zaposlenja i ustanovama. hr
 • במערכת הבריאות אח או אחות הוא אדם העוסק בתחום הסיעוד, כחלק מהצוות הרפואי. מקצוע זה הוא פרא-רפואי. בישראל מרבית העוסקים בתחום זה הן נשים, שמקצוען קרוי אחות. iw
 • Medicīnas māsa ir ārstniecības persona, kura ieguvusi medicīnisko izglītību. Savā profesijā atbilstoši kvalifikācijai māsa veic pacientu aprūpi, piedalās ārstniecībā, vada pacientu aprūpes darbu, nodarbojas ar pacientu izglītošanu veselības jautājumos, veic profesionālās izglītības darbu. lv
 • Sykepleier eller sjukepleier er yrkestittel som benyttes av personer med høyere utdanning i sykepleie. Sykepleiere jobber i alle deler av helsetjenesten, og er sammen med annet helsepersonell ansvarlige for sikkerheten og rekonvalesensen til akutt eller kronisk syke eller skadde mennesker, forebyggende helsetiltak, og behandling av livstruende tilstander i mange forskjellige helsesammenhenger. Sykepleiere har en nøkkelfunksjon innen pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Sykepleierens særegne funksjon er ifølge Norsk Sykepleierforbund «å fremme helse og hjelpe personer som har eller kan bli utsatt for sykdom/helsesvikt, med å ivareta sine grunnleggende behov». no
 • Een verpleegkundige is een persoon die opgeleid is in het uitvoeren van verpleegkundige taken. Hij of zij houdt zich bezig met het geven van verpleegkundige zorg. Hieronder valt basiszorg, zoals de persoonlijke verzorging als wassen, aankleden en verschonen, maar ook wondverzorging, observatie en rapportage en gespecialiseerde zorg. Verpleegtechnische handelingen zijn bijvoorbeeld het inbrengen van een sonde of een katheter. Ook het begeleiden van patiënten is een taak van de verpleegkundige. Hierbij kan het gaan om de omgang van de patiënt met ziekte en behandeling en het bevorderen of aanleren van de zelfredzaamheid daarbij. Verpleegkundigen werken dikwijls samen met verzorgenden. Basisverzorging, wondzorg, het geven van injecties en medicatie uitreiken of toedienen zijn taken die ook door een daartoe bevoegde verzorgende kunnen worden uitgevoerd. Tal van andere taken mogen uitsluitend uitgevoerd worden door een verpleegkundige. nl
 • 護理人員是指經過護理培訓機構的訓練,通過考試,並且領有執照的人士。在醫療院所執行照護的工作人員,他們並不侷限於醫院工作,其工作範圍很大包括診所、衛生所、學校、工廠、甚至居家、社區等等。不論女性或是男性皆可擔任護理人員工作,不過以女性居多。他們負責照顧生病、受傷的病人的安全與復康、及衛生教育的工作。歷史上最有名的護理人員,包括南丁格爾。 zh-TW
 • En sygeplejerske udfører, leder, formidler og udvikler sygepleje. Sygeplejens kerneområde er omsorgen til de syge. Dette opnås primært gennem bevidst brug af de mellemmenneskelige relationer. Sygeplejerskens virkefelt er bredt defineret og kan lige så vel foregå uden for hospitalets rammer som inden for. En af de mest almindelige definitioner af sygepleje er formuleret af sygeplejeteoretikeren Virginia Henderson: da
 • Gesundheits- und Krankenpfleger ist ein Gesundheitsfachberuf im deutschen Gesundheitswesen. Das Berufsbild umfasst die eigenständige Pflege, Beobachtung, Betreuung und Beratung von Patienten und Pflegebedürftigen in einem stationären oder ambulanten Umfeld sowie die Dokumentation und Evaluation der pflegerischen Maßnahmen. Zu den Aufgaben gehört auch die Durchführung ärztlicher Anordnungen und Assistenz bei ärztlichen Maßnahmen. Im Anschluss an die pflegerische Grundausbildung gibt es für nahezu alle spezialisierten Bereiche der Pflege weiterführende Ausbildungsmöglichkeiten, die im Rahmen von schulischen Fachweiterbildungen zu einer erweiterten Berufsbezeichnung führen. Weitere Qualifikationsmöglichkeiten bieten pflegewissenschaftliche, -pädagogische und -wirtschaftliche Studiengänge, für die in der Regel die abgeschlossene Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpfleger vorausgesetzt wird. de

Freebase Commons People /people

Comments

Hide