close

 
Filter options:

Freebase Commons Metaweb System Types /type

Object is not asserted on this topic.
Key

Freebase Commons Common /common

Description
 • En sygeplejerske udfører, leder, formidler og udvikler sygepleje. Sygeplejens kerneområde er omsorgen til de syge. Dette opnås primært gennem bevidst brug af de mellemmenneskelige relationer. Sygeplejerskens virkefelt er bredt defineret og kan lige så vel foregå uden for hospitalets rammer som inden for. En af de mest almindelige definitioner af sygepleje er formuleret af sygeplejeteoretikeren Virginia Henderson: da
 • नर्स या उपचारिका, एक पेशेवर स्वास्थ्य कर्मी है जो, स्वास्थ्य सेवा दल के अन्य सदस्यों के साथ किसी रोगी के उपचार और सुरक्षा, लंबे समय से या गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों के स्वास्थ्य सुधार, परिवारों और समुदायों में विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी सेवायों की जानकारी और उनका प्रयोग और किसी आपदा के समय प्रभावित लोगों को उपचार या स्वास्थ्य सेवायें प्रदान कराने के लिए उत्तरदायी है। एक उपचारिका स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के उपक्रम में कई नैदानिक और गैर-नैदानिक कार्य करने के अतिरिक्त विभिन्न चिकित्सा और नर्सिंग अनुसंधानों में भी सहयोग करती है। hi
 • L'Infermiere è quel professionista sanitario che, in possesso di determinati requisiti, è responsabile dell'assistenza infermieristica generale. it
 • En sjuksköterska, historisk benämning sjuksyster, eller sjukskötare är en person som arbetar med praktiskt-kliniskt inriktad hälso- och sjukvård. Huvudämnet i utbildningen är omvårdnad, vid somliga universitet och högskolor vårdvetenskap, vilket under de senaste decennierna etablerat sig som ett eget akademiskt ämne i många länder. Sjuksköterskor tjänstgör bland annat på sjukhus, inom primärvård och äldreomsorg, men även i skolor, företagshälsovård och läkemedelsindustrin. På sjukhus arbetar sjuksköterskan ofta i team med andra professioner - läkare, undersköterskor samt exempelvis sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist, biomedicinsk analytiker och kurator. Läkaren har det medicinska ansvaret vad gäller diagnos och behandlingsval samt det övergripande patientansvaret. Sjuksköterskan har omvårdnadsansvar, vilket bland annat innebär att den patienten ska bli så väl omhändertagen som möjligt under sjukdoms- och vårdtiden. Sjuksköterskan ansvarar även för den medicinska omvårdnaden, vilken innefattar läkemedelshantering och läkemedelsadministration till patienten. Ansvarsfördelningen inom teamen bygger i hög grad på god kännedom om de enskilda medlemmarnas specifika kompetens och yrkeserfarenhet. Inom omvårdnadsbegreppet skiljer man mellan allmän omvårdnad och specifik omvårdnad. Allmän omvårdnad är oberoende av sjukdom och utförs av alla professioner inom hälso- och sjukvården. Specifik omvårdnad däremot kräver kunskap om människans normala liv och funktioner samt kunskap om sjukdom och behandling, samt vilka konsekvenser en sjukdom kan ha på individens liv. Inom sjuksköterskans professionella yrkesutövning används även begreppen beroende och oberoende omvårdnad. Beroende omvårdnad är omvårdnad som sjuksköterskan utför i samarbete med, eller på ordination av annan profession, exempelvis läkemedelsordination. Oberoende omvårdnad är omvårdnad som sjuksköterskan ordinerar, utför och utvärderar självständigt. sv
 • במערכת הבריאות אח או אחות הוא אדם העוסק בתחום הסיעוד, כחלק מהצוות הרפואי. מקצוע זה הוא פרא-רפואי. בישראל מרבית העוסקים בתחום זה הן נשים, שמקצוען קרוי אחות. iw
 • Medicinska sestra je poklic s področja zdravstvene nege, za katerega je potrebna srednja ali visoka izobrazba. V skladu s stopnjo izobraževanja se naziv ustrezno dopolni. sl
 • 護理人員是指經過護理學校訓練畢業,通過考試,並且領有執照的人士。在醫療院所執行照護的工作人員,他們並不侷限於醫院工作,其工作範圍很大包括診所、衛生所、學校、工廠、甚至居家、社區等等。不論女性或是男性皆可擔任護理人員工作,不過以女性居多。他們負責照顧生病、受傷的病人的安全與復康、及衛生教育的工作。歷史上最有名的護理人員,包括南丁格爾。 zh-TW
 • Jururawat dalam bidang penjagaan kesihatan, adalah seseorang yang bertugas sebagai penjagaan profesional. Jururawat bertanggungjawab bagi keselamatan dan menyembuhkan mereka yang sakit teruk, penjagaan kesihatan bagi mereka yang sihat, dan menangani kecemasan dalam semua keadaan membahayakan nyawa dalam semua bidang penjagaan kesihatan. Jabatan kejururawatan adalah [plan penjagaan jururawat, plan penjagaan], kadang-kadang memerlukannya bekerjasama dengan ahli fizik, ahli terapi,pesakit, keluarga pesakit dan rakan sejawat.Di united state dan united kingdom,[latihan kejururawatan], seperti [pakar klinik kerujurwatan] dan [jururawat terlatih],diagnosis masalah kesihatan dan menentukan [pengubatan]dan lain-lain terapi.jururawat akan membantu koordinat membantu menjaga pesakit yang dijalankan oleh ahli kesihatan yang lain seperti ahli terapi, pembantu perubatan terlatih, pakar pemakanan dan lain-lain. jururawat akan menyediakan segala tugasan antara satu-satu jabatan contonya seperti dengan ahli terapi dan pakar jururawat. ms
 • Медицинска сестра је професионално усмерење из области медицине за које је неопходна средња или виша школа. За социјални рад од посебеног значаја је сарадња са патронажним сестрама у свим подручјима рада а нарочито у терапији и социјалној интеграцији особа са посебним потребама, злостављане деце, као и пружања различитих услуга старим особама. sr
 • 看護師とは、疾病者や褥婦などの療養上の世話または診療の補助などをすることを業とする人のこと。またその職業名、資格名のこと。 看護の仕事を行う人々としては、看護師、准看護師の他にも保健師、助産師なども行うが、看護師は医療、保健、福祉などの場において以下の事柄を行う医療従事者である。 医師等が患者を診療する際の補助 病気や障害を持つ人々の日常生活における援助 疾病の予防や健康の維持増進を目的とした教育 現代では、専門職である看護師の業務を行うためには、多くの国でその国が定めた看護専門学校や看護大学等の看護師養成課程における基礎看護教育を受けた上で国家試験等の資格試験に合格し、看護師免許を有している必要がある。 日本においては、以前は女性を看護婦、男性を看護士として区別していたが、2001年に「保健婦助産婦看護婦法」が「保健師助産師看護師法」に改定されたことにより、2002年3月から男女ともに「看護師」という名称に統一された。詳細は、名称変更を参照。 ja

Freebase Commons People /people

Comments

Hide