close

  
Filter options:

Freebase Commons Metaweb System Types /type

Object is not asserted on this topic.

Freebase Commons Common /common

Description
  • Lichnowsky är en tysk familj, historiskt med besittningar i såväl österrikiska som preussiska Schlesien. Den innehar sedan 1773 preussisk och sedan 1846 österrikisk furstlig värdighet. sv
  • Lichnowsky ist der Name eines schlesisch-mährischen Adelsgeschlechts, das seit dem 15. Jahrhundert nachgewiesen ist. de
  • Lichnowscy — ród nie do końca znanego pochodzenia, prawdopodobnie z Górnego Śląska, Polski lub Czech, ale możliwe również, że z Burgundii. pl
  • Lichnovští z Voštic jsou původně slezský šlechtický rod pocházející z Horního Slezska. V roce 1702 byli povýšeni do panského stavu, v roce 1727 do říšského hraběcího stavu a 30. ledna 1773 do pruského knížecího stavu. Platnost pruského knížecího stavu v Rakousku byla potvrzena až v roce 1824. cs

Freebase Commons People /people

Person is not asserted on this topic. Assert type now.

Comments

Hide