close

 
Filter options:

Freebase Commons Metaweb System Types /type

Object is not asserted on this topic.
Key

Freebase Commons Common /common

Description
 • Zpěvák či pěvec je múzický umělec, který zpívá pomocí svého hlasu. Zpěvem se rozumí to, že hudebník hlasem interpretuje melodii a většinou i text. Širší význam slova má pojem vokalista. Takto označovaný hudebník může interpretovat i nemelodické zvuky, včetně mluveného slova nebo rapu. Pod pojmem pěvec/pěvkyně se všeobecně rozumí vokální umělec/umělkyně interpretující hudební díla patřící pod vážnou hudbu, jako jsou opery, oratoria, písně a jiné. cs
 • Dziedātājs jeb vokālists ir mūziķis, kura mūzikas instruments ir viņa balss saites. Atkarībā no balss diapazona izšķir sekojošas balsis: soprāns, mecosoprāns, alts, tenors, baritons, bass. Termins vokālists gandrīz sakrīt ar terminu dziedātājs, bet mūsdienu estrādes mūzikā tiek traktēts nedaudz plašāk, iekļaujot arī deklamēšanu, rečitēšanu u.c. Vokālisti var iedalīties: Līderis-vokālists — muzikālā kolektīva dalībnieks, kurš izpilda galvenās vokālās partijas. Bekvokālists — muzikālā kolektīva dalībnieks, kurš izpilda papildus harmoniskas partijas fonā. lv
 • זמר הוא בעל מקצוע המשתמש בקולו כדי ליצור מוזיקה. iw
 • Laulja ehk vokalist on loovisik, kes kasutab oma häält muusika interpreteerimiseks. Laulja võib laulda saateta või instrumentide saatel. Laulja võib olla solist või koos teiste lauljatega moodustada vokaalansambli või koori. et
 • Cântăreț este o persoană care cântă cu vocea; un artist care are profesia de a cânta cu vocea. ro
 • Ca sĩ là người thực hiện, biểu diễn các bài hát bằng giọng ca của bản thân mình với nhiều thể loại nhạc: pop, rock, jazz,... Hát là một kĩ năng để tạo ra âm nhạc bằng giọng hát của các ca sĩ, và các âm thanh được phát ra lớn hơn so với nói chuyện bình thường bởi giọng và âm điệu. Ca sĩ có thể biểu diễn những bài hát với các dụng cụ nhạc hoặc không. Hát thường được thực hiện với một nhóm các nhạc sĩ, còn gọi là hợp xướng, khi được tổng hợp nhiều giọng khác nhau, ] of singers with different voice ranges, hoặc có thể là một nhóm nhạc sĩ biểu diễn dùng công cụ nhạc như nhóm nhạc rock hoặc kiểu ban nhạc Baroque. Theo một số định nghĩa thì các bài hát đều dựa trên tiếng nói, hầu như tất cả mọi người ai nói được đều hát được. Ca sĩ có thể hát theo quy tắc hoặc không hoặc hát những bài đã sáng tác hoặc tự chế. Hát thường được thực hiện với mục đích cho vui, an ủi, lễ nghi, học thức, hoặc lợi lộc. Muốn hát được chuyên nghiệp cần phải có nhiều thời gian luyện tập tận tụy và thường xuyên. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp đặc biệt như ca sĩ Justin Bieber đã nói tiếng vì được biết đến qua youTube và còn nhiêu ca sĩ khác được nổi tiếng nhờ mạng này. vi
 • นักร้อง คือบุคคลที่ร้องเพลงเป็นอาชีพ นักร้องมีหลากหลายแบบ ตามแนวเพลง นักร้องที่ดีจะมีเสียงที่ไพเราะเป็นจุดดึงดูดให้ผู้ฟังเพลงได้เพลิดเพลิน ซึ่งประเภทของเพลง ทำให้แยกประเภทของนักร้องได้ เช่น Acoustic pop rock jazz bass ฯลฯ th
 • Spevák je hudobník, ktorý vytvára hudbu iba pomocou svojho hlasu. Obvykle sa pod pojmom spevák rozumie to, že hudobník interpretuje melódiu. Trochu širší význam má vokalista. Ten môže interpretovať aj nemelodické zvuky, vrátane hovoreného slova alebo rapu. Podľa pohlavia a položenia hlasu sa speváci delia na: ženské hlasy soprán, najvyšší ženský hlas mezzosoprán, stredný ženský hlas alt, najnižší ženský hlas mužské hlasy: tenor, najvyšší mužský hlas barytón, stredný mužský hlas bas, najnižší mužský hlas sk
 • Cantants són persones que interpreten la part vocal d'una peça musical; aquesta denominació s'aplica especialment als solistes d'òpera i als cantants pop. En altres casos s'empren sobretot les denominacions de cantaire i de cantor. Els cantants clàssics han de dominar una sèrie de tècniques, car el so de la seva veu, normalment, arriba a l'auditori sense ús de micròfon, amplificador, ni altaveu; la qual cosa no es dóna en el cas dels cantants pop. A les obres líriques els cantants no han de ser només bons músics, i dominar l'art del cant, també han de ser bons actors. ca
 • Un cantante è un musicista che usa la propria voce come strumento musicale e professionale per produrre una successione di suoni. Un cantante solista è colui che canta la melodia principale di un brano musicale. Un corista canta in un coro, o accompagna il solista con seconde voci o voci complementari. In questo ultimo caso il termine entrato nell'uso comune negli ambienti musicali diversi dalla musica classica è Vocalist. it

Freebase Commons People /people

Comments

Hide