close

  
Filter options:

Freebase Commons Metaweb System Types /type

Object is not asserted on this topic.

Freebase Commons Common /common

  • Сниматељ звука је стручно-уметнички сарадник редитеља, који ради на стварању звучне компоненте филма. Укључује се у рад екипе, у оквиру сектора звука, заједно са директором фотографије, сценографом, костимографом и композитором, у фази припрема, када се упознаје са елаборатом филма и његовом основном концепцијом. Сниматељ звука учествује у обиласку и одабирању терена, објеката, процењује акустичке особине места снимања, посебно водећи рачуна о присуству нежељене буке. Бира своје сараднике, а у великим серијама добија и другог сниматеља. Са асистентима и микроманима бира и проверава тонску технику. Сниматељ звука одређује концепцију снимања звука, поставку микрофона, начин „пецања“, усклађује свој рад са сниматељем слике у решавању проблема светлости и распореда расветних тела, издаје упутства микроманима и асистентима, припрема тонске траке за плејбек и обавља снимање. У току фазе снимања, стално сарађује са секторима режије, камере, сценографије и костимографије. Поред снимања синхроног дијалога и музике на терену или у студију, обавља и посебна снимања амбијентних шумова, звучних ефеката, офф текстова итд. После сваког снимљеног кадра, редитељу сугерише избор дубла за препис. sr

Freebase Commons People /people

Comments

Hide