close

  
Filter options:

Freebase Commons Common /common

  • Máy tính bảng iPad có rất nhiều phụ kiện được chính Apple tạo riêng cho nó, đặc biệt là Smart Cover, và một số phụ kiện khác, giúp iPad có thể kết nối với nhiều thiết bị khác vi

Comments

Hide